PROIECTE EUROPENE - POR 2014 - 2020

1. AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA

3. CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI RECREERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA

4. .REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA

5. CREARE ZONĂ DE AGREMENT "MOȚĂIANCA" ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ ORAȘ PUCIOASA

6. MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE ORAȘ PUCIOASA

7. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA

8. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI ”PRICHINDEL” DIN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ÎMBUNATĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONĂ

9. REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONĂ

10. EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” PUCIOASA

11. „CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINȚE SOCIALE ÎN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ÎMBUNĂTĂŢIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONĂ”

12. „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ ORAȘUL PUCIOASA”

13. „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI ȘI REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN ORAȘUL PUCIOASA”