Compartiment Cadastru, Protectia Mediului si Gestionare deseuri