Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE

ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, AGRICULTURĂ

IANEȚ CONSTANTIN – PREȘEDINTE

GOLOGAN LOREDANA GIULIA – SECRETAR

IVAȘCU DRAGOȘ – MEMBRU

MATEI LIVIU AUGUSTIN – MEMBRU

BĂDESCU GHEORGHE – MEMBRU

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, ADMINISTRAREA SERVICIILOR FURNIZATE CETĂȚENILOR

BREBENE MARINELA – PREȘEDINTE

ROȘOIU DANIELA CERASELA – SECRETAR

TRIFU MARIUS ROBERTINO – MEMBRU

BUTCĂ DRAGOȘ – MEMBRU

CHELU RĂZVAN NICOLAE – MEMBRU

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, DISCIPLINĂ

SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ – PREȘEDINTE

BREBENE MARINELA – SECRETAR

FERMUȘ ANDRA ISAURA – MEMBRU

BUDOIU ION – MEMBRU

TRIFU MARIUS ROBERTINO – MEMBRU

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACTIVITĂȚI SOCIAL- CULTURALE, MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECŢIE SOCIALĂ, CULTE, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE

PLEȘA EMIL – PREȘEDINTE

MATEOIU ROXANA – SECRETAR

IONESCU MARILENA – MEMBRU

FERMUȘ ANDRA ISAURA – MEMBRU

FOAMETE RADU GABRIEL – MEMBRU